Nationaal Cyber Security Center innoveert met afgeschermde variant van UbiOps

Begin 2022 heeft het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) een afgeschermde versie van het UbiOps-platform in gebruik genomen. Hierdoor is het in staat nieuwe modellen van de eigen data scientists sneller en eenvoudiger in productie te nemen. Zo kunnen digitale dreigingen eerder en beter worden gesignaleerd, geanalyseerd en gemeld. Erwin Hazebroek, Head of Data & Analytics, en Mathyn Scheerder, Product Owner Analytics, vertellen wat het NCSC met UbiOps gerealiseerd heeft, en hoe dat het werk vergemakkelijkt en versnelt.

Het Nationaal Cyber Security Center werkt aan een digitaal veilig Nederland. Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid monitort en analyseert het digitale dreigingen om Nederland veilig te houden en schade te beperken. Het NCSC wordt meer en meer een datagedreven organisatie. Erwin Hazebroek: “We verwerken een groeiende hoeveelheid data, die we analyseren en verrijken, waarna we de relevante informatie en kennis die dat oplevert delen ten gunste van Nederland. We willen informatie sneller verwerken en gerichter delen naar een sterk groeiende en meer diverse afnemersgroep.”

Auditing van events

Het UbiOps-platform zoals het NCSC dat gebruikt, past nu binnen de beveiligingskaders waar het NCSC aan wil voldoen. Mathyn: “Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op de auditing van events: elke aanpassing in UbiOps is inzichtelijk. Of iemand nu een parameter in een model aanpast, de overgang naar een nieuwe modelversie of als iemand nieuwe code uploadt.”

De mogelijkheden groeien over meerdere assen, merkt Erwin op. “Meer data, meer modellen en meer collega’s die ermee kunnen werken.” Ook NCSC’ers buiten het Data & Analytics-team kunnen in dezelfde structuur ontwikkelen. “Door het platform kunnen zij zelf gemakkelijker voorzien in hun databehoefte”, verklaart Mathyn. “En wij hebben er minder data engineers voor nodig. En aangezien die heel erg schaars zijn op de markt, is dat een extra winstpunt. Bovendien kunnen wij data scientists ons nu focussen op het ontwikkelen en verbeteren van modellen.”

Trots op samenwerking

De implementatie van UbiOps is snel gerealiseerd. In oktober 2021 werd gestart, begin 2022 werkten de eerste modellen er al mee.

“Ik zie dat we met UbiOps een versnelling hebben bewerkstelligd in het samenspel van data science en data engineering”, zegt Erwin tot slot. “Daarin lopen we voorop. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening sneller te innoveren.” “Ik ben er ook trots op dat we de oplossing waarnaar we op zoek waren, samen met een Nederlandse start-up hebben kunnen realiseren en dat die niet alleen binnen het NCSC gebruikt kan worden. Het zou mooi zijn als ook collega-overheidsorganisaties met een high assurance-omgeving er straks van kunnen profiteren. Dan hebben onze inspanningen voor een digitaal veilig Nederland, en misschien ook wel daarbuiten, ook op die manier resultaat.”

Latest news

Turn your AI & ML models into powerful services with UbiOps